Dodelijk ongeluk ondanks maatregelen

Hij komt te overlijden en het bedrijf wordt door het Openbaar Ministerie vervolgd, omdat er geen doeltreffende maatregelen zijn getroffen (artikel 10 Arbowet 1998). Met name gaat het om overtreding van art. 7.17c lid 5 en 6 Arbobesluit (oud). Het OM vindt dat er geen doeltreffende verkeersmaatregelen waren genomen en ook dat er geen adequate maatregelen waren getroffen om te voorkomen dat mensen in de werkzone van de shovel konden komen.