Alles draait om de RI&E

De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers. Toch heeft nog bijna de helft van de Nederlandse bedrijven geen RI&E uitgevoerd. De Week van de RI&E onderstreept het belang van een goede risico-inventarisatie.