Nieuwe regels voor loon bij ziekte?

De loondoorbetalingsplicht bij ziekte is een zware last voor veel bedrijven. Dat geldt zeker voor het mkb. Daarom wil minister Asscher van SZW snel met oplossingen komen die deze last voor het mkb verlichten