En de werknemers?

Als een werknemer een arbeidsongeval krijgt dan wordt, zeker bij ernstig letsel of ziekenhuisopname, de Inspectie SZW ingeschakeld. Die gaat na of er sprake is van een overtreding van de arbowetgeving. Dat is heel vaak het geval.