Ziek door verkeerslawaai

Het aantal mensen dat letterlijk ziek wordt van verkeerslawaai neemt steeds verder toe. De schade aan mensen door geluidshinder is in 2020 naar schatting even groot als de schade door verkeersongevallen.