Regeren is vooruitzien

Onlangs woonde ik een lezing bij van een cardioloog over hart- en vaatziekten. Op de eerste dia stond een kleitablet met Chinese karakters. Het was een medische tekst van meer dan 4500 jaar oud. Wat het precies betekende hield hij nog even geheim.