Preventietips van een verzekeraar

Verzekeraars beperken zich al lang niet meer tot het afsluiten van verzekeringspolissen. Ze staan bedrijven bij in het omgaan met risico’s en het voorkomen van schades. Risicoadviseurs spelen bij die preventie een sleutelrol.