Klokkenluiders eindelijk beschermd

Werknemers die een misstand in hun organisatie aankaarten, kunnen straks niet meer worden ontslagen. Ook komt er altijd onderzoek naar de melding en zo nodig naar de manier waarop de werkgever en andere betrokkenen de klokkenluider hebben behandeld.