Losdenken: een ABC-tje

Soms gaan discussies stroperig, ook al lijken beide partijen hetzelfde doel – gezond en veilig werken – na te streven. Door 'losdenken' kunt u zaken in een hogere versnelling brengen.