Luisteren

Het ziekteverzuim in ons land is historisch laag, meldt het CBS. In 2014 waren gemiddeld 38 van de 1000 werknemers ziek, het verzuimpercentage is daarmee gedaald tot 3,8 procent. Geen breaking news: na een periode van stabiliteit daalt het verzuimpercentage de afgelopen drie jaar.

Betekent die dalende verzuimtrend dat we met z’n allen glansrijk gaan doorwerken tot ons 67ste? Dat werkgevers bezig zijn met de overstap van verzuim- naar gezondheidsmanagement en preventie? Dat de gemiddelde werknemer zich tien jaar na de liberalisering van de Arbowet eindelijk senang voelt en geen klachten heeft? Ik betwijfel het. Veel werknemers hebben zorgen. Hun huis staat onder water of ze piekeren over hun baan. Of erger: een combinatie van beide. Iedere keer als hun werkgever aangeeft dat er op de kosten gelet moet worden, liggen ze wakker. Na weer een reorganisatie denken ze: “Ik ben de volgende”. Ze gaan wel naar hun werk maar zijn minder productief en hun inzetbaarheid neemt af.

Probleem

Uit onderzoek blijkt dat dit een groot probleem is. Werknemers kampen met stressklachten, hoofdpijn en oververmoeidheid, maar durven zich niet ziek te melden. Ondertussen moeten minder mensen méér werk doen. Er zijn maar weinig bedrijfstakken die hier niet mee te maken hebben, maar de problemen liggen niet vast in meldingen of cijfers en daarom blijven ze verborgen. Tot het mis gaat. Een ander onderzoek laat zien dat ruim een derde van de medewerkers de dagelijkse werkdruk (veel) te hoog vindt en dat het bij velen gangbaar is om werk mee naar huis te nemen. Extra zorgelijk is dat in 2014 stressklachten de belangrijkste verzuimreden waren voor werknemers jonger dan 25 jaar. Hoe duurzaam inzetbaar blijven zij? Zij moeten er voor zorgen dat ik over elf jaar rustig met pensioen kan.

Uitvallen

Wat kun je hier als arboprofessional mee? Iemand die met klachten blijft rondlopen, kan uiteindelijk langdurig uitvallen. Het advies in de literatuur luidt: zorg ervoor dat de leidinggevenden alert zijn op signalen van hun medewerkers en vooral, dat zij luisteren. Dat de werknemer feedback krijgt en uiteindelijk zelf verantwoordelijkheid leert te nemen, ook al zijn de problemen niet meteen op te lossen.
Arboprofessionals moeten hierop toezien. Want in 2014 is voor het eerst meer dan de helft van de werknemers op het moment van pensionering 65 jaar of ouder, zo blijkt wederom uit cijfers van het CBS. Voor de meesten van ons duurt dat nog een tijdje.