Krak! Nekklachten na nekklem

Bij het uitvoeren van een nekklem heeft een collega de geldende voorschriften in acht genomen. Hij is niet onvoorzichtig of onverantwoord te werk gegaan.