Risicoplafond vervoer gevaarlijke stoffen

Sinds 1 april geldt de regeling ‘Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen’. Het Basisnet verhoogt de veiligheid van mensen die wonen of werken in de buurt van auto-, spoor- en vaarwegen waarover vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt.