Boete bedrijf én baas best duur

Meestal zijn het bedrijven die boetes krijgen bij overtredingen. Maar soms heeft de feitelijk leidinggevende weet van laakbaar gedrag en doet niets. Dan kan ook die een boete krijgen, op persoonlijke titel.