Gedrag geeft RI&E waarde

Veel arbeidsongevallen zijn terug te voeren op onveilig gedrag. Des te opmerkelijker dat gedrag zelden terugkomt in de RI&E.