Geen REACH maar regelgeving?

Meer dan 30 sector- en brancheverenigingen in de EU hebben er bij de Europese Commissie op aangedrongen specifieke wet- en regelgeving te gebruiken voor de risicobeheersing van het werken met gevaarlijke stoffen, uitsluitend bedoeld voor gebruik op de werkplek.