Gevaarlijke stoffen op het spoor

De Onderzoeksraad voor Veiligheid begint een onderzoek naar aanleiding van de treinbotsing van 6 maart in Tilburg. Het onderzoek spitst zich toe op veiligheidsaspecten bij het vervoer van gevaarlijke stoffen.