Geld voor taalbevordering

Een goede taalbeheersing is dé sleutel om mee te kunnen doen in de samenleving. Dat is de boodschap die het kabinet afgeeft met zijn nieuwe aanpak tegen taalachterstanden. Het actieplan ‘Tel mee met Taal’ moet de taalbeheersing van minstens 45000 mensen op een hoger plan brengen.