Meer oog voor het oor

Jaarlijks is 3 maart Internationale dag van oor en gehoor. Een goede reden om meer oog te hebben voor het oor: lawaai, gehoorbeschadiging en gehoorbescherming.