Meer geld voor de veiligheidsketen

De ministerraad heeft ingestemd met een versterkingspakket voor de veiligheidsketen voor een bedrag van totaal 128,8 miljoen euro extra. Dit geld gaat naar het structureel en langdurig tegengaan van terrorisme en jihadistische dreiging.