Inspectierapport Arbo in bedrijf 2014 is uit

De Inspectie SZW heeft het rapport Arbo in bedrijf 2014 gepubliceerd. Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de naleving van arboverplichtingen, blootstelling aan arbeidsrisico's en genomen maatregelen in 2014.