RI&E en uitzendwerk

Ingeleende uitzendkrachten lopen dezelfde risico's als eigen werknemers. Omdat ze maar voor korte tijd in de organisatie werkzaam zijn, moeten wel extra maatregelen worden getroffen die liggen op het terrein van voorlichting, instructie en toezicht.