Dure lawaaimetingen niet nodig

Bijna iedereen in de metaal komt in aanraking met schadelijk geluid. Lawaaidoofheid - beroepsziekte nummer drie -  is onomkeerbaar. Reden voor 5xbeter om in actie te komen.