'Gewoon' schelden?

Agressie en geweld. Sinds 2004 staat het onderwerp in de Arbowet en weten we dat bedrijven er beleid op moeten voeren.