Een derde van arbeidsgehandicapten werkt

Bijna 1,6 miljoen mensen in Nederland hebben een langdurige ziekte, aandoening of handicap die hen belemmert bij het uitvoeren of vinden van werk. Een derde van hen heeft ondanks deze arbeidshandicap betaald werk.