Inspecties pakken gezamenlijk sjoemelen met asbest aan

Samenwerking is de sleutel tot succes in de aanpak van malafide asbestverwijderaars. De Inspectie SZW, de Inspectie Leefomgeving en Transport, Regionale Omgevingsdiensten, milieupolitie en gemeentelijke toezichthouders van bouw en woningtoezicht gaan die samenwerking daarom versterken.