Defibrilator verplicht?

Een defibrilator is niet wettelijk verplicht. Het wordt overigens wel sterk aanbevolen in het kader van bedrijfshulpverlening, omdat het levens kan redden, ook al wordt er gemiddeld maar eens in de tien jaar gebruik van gemaakt.