Schandaal giftige verf blijkt nog groter

Defensie wist al in 1987 dat personeel in werkplaatsen onvoldoende werd beschermd tegen kankerverwekkende stoffen, waaronder chroom-6. Toch werden er pas in 1998 adequate maatregelen genomen om het personeel te beschermen.