Een ramp bestrijd je samen

Samenwerking is het belangrijkste wapen dat het ministerie van Veiligheid en Justitie (V en J) het komende jaar inzet voor een betere rampenbestrijding en crisisbeheersing