Nieuwe norm voor de nooduitgang

NEN heeft Ontwerp NEN 3011 'Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte' ter commentaar gepubliceerd.