Nieuwe eisen aan certificerende instellingen

Sinds begin dit jaar moeten certificerende instellingen voldoen aan nieuwe eisen voor de afgifte van certificaten die op grond van de arbeidsomstandighedenregelgeving zijn vereist.