Onderrapportage van beroepsziekten

Bedrijfsartsen en arbodiensten zijn wettelijk verplicht een geconstateerde beroepsziekte te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Ondanks deze wettelijke verplichting is er sprake van een onderrapportage door bedrijfsartsen en arbodiensten.