Schaam U!

De werkgever heeft de plicht te zorgen dat zijn werknemers gezond en veilig werken. Deze korte en vooral bondige samenvatting van de Arbeidsomstandighedenwetgeving las ik in het Jaarverslag 2013 van de Inspectie SZW.