Gezond georganiseerd

Werken aan duurzame inzetbaarheid is meer dan de aandacht voor vitale medewerkers en verzuim alleen. Door in te zoomen op een gezonde bedrijfsvoering werken organisaties aan een gezonde en duurzame balans tussen geld verdienen en de menselijke factor.