Mens is het belangrijkste product

We maken steeds minder, maar werken net zo hard als vroeger. De mens is het belangrijkste product geworden. Dat maakt dat de relatie tussen gezondheid en werk ook verandert.