Inspecteurs zijn ook mensen

Wim van Alphen vraagt zich af of inspecteurs wel goed worden ingezet.