De Arbeidsinspectie: time for change?

Er bestaat bezorgdheid over de afnemende Inspectiecapaciteit in Nederland. Dit geldt ook op het terrein van de arbeidsomstandigheden. Kan de Inspectie SZW haar taak nog wel aan nu de capaciteit afneemt en specialisten verdwijnen?