Samenwerking in zorg

Het bovenstaande laat zien dat er in het hele proces van het bereiden en toedienen van cytostatica een aantal controlemomenten zijn ingebouwd: