Nieuwe VCA gelanceerd

Naast de invoering van VCA Petrochemie zijn ook de reeds bestaande certificeringschema's ( VCA* en VCA**) ingrijpend veranderd. Er zijn eisen verdwenen en nieuwe toegevoegd. Verdwenen is de eis dat de gemiddelde Injury Frequency (IF aantal verzuimongevallen per 1.000.000 gewerkte uren) over een periode van drie jaar niet hoger mag zijn dan dat in de checklist als eis is vastgelegd. Daarvoor in de plaats is nu een IF-doelstelling verplicht. Dit is een door het bedrijf vastgestelde streefwaarde voor de IF. Om die streefwaarde te realiseren moet ieder bedrijf een actieplan opstellen. Nieuw is ook de Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) die voor VCA*, VCA** en VCA Petrochemie wordt ingevoerd. Daarnaast geldt voor alle drie de checklisten de aanvullende eis dat bij auditing wordt gecontroleerd of de in de checklist vastgelegde doelstellingen ook worden gerealiseerd. VCA 2008 heeft ook nog een verrassing voor zzp'ers in petto. Die kunnen bij bedrijven met een certificaat VCA Petrochemie alleen aan de slag met een diploma Veiligheid voor Operationeel leidinggevenden (VCA-VOL).