Plattegronden en symbolen

NEN 1414 onderscheidt drie soorten plattegronden, te weten: