Veilig onderhoud gebouwen stiefkindje

In toenemende mate gaan onderhoudsbedrijven van gebouwen echter zelf na of onderhoudstechnici een veilige werkplek hebben en of zij de werkplek ook veilig kunnen bereiken In eerste instantie was het de glazenwasser die de gebouwbeheerder erop aansprak, maar ook andere onderhoudsbedrijven brengen voordat zij onderhoudswerk aannemen in toenemende eerst de gevaarlijke situaties in beeld en vragen waar nodig de eigenaar om aanvullende veiligheidsvoorzieningen. Vaak wordt ook door de afnemer van een gebouw van de projectontwikkelaar een overzicht gevraagd aan de veiligheidsvoorzieningen voor onderhoudswerkzaamheden. Het is natuurlijk beter om al in het ontwerp al rekening te houden met de bereikbaarheid van machines en installaties voor onderhoud, vooral als het gaat om het werken op hoogte. Zo kan bijvoorbeeld een koelmachine beter niet op het dak of in ieder geval niet binnen vier meter van de dakrand geplaatst worden. Want dan is er in het geheel geen afscherming in verband met het voorkomen van valgevaar nodig. Alleen een eenvoudige markering van de looproute met een werkinstructie bij de daktoegang, is dan al voldoende.