Improviseren boven organiseren

Ondanks deze cijfers is het bedrijfstakverslag 2007 van de brancheorganisatie Arbouw toch positief over de veiligheid in de bouw. Anders dan TNO baseert Arbouw zich op de gegevens van het cao-personeel in de bouwnijverheid. Door de jaren heen bedroeg het gemiddelde percentage arbeidsongevallen 4,8. Voor 2007 was dit 4,3 procent. 'In 2007 is het veiligheidsniveau gestabiliseerd op het niveau van 2006', concludeert Arbouw. 'De continue aandacht voor veiligheid is effectief gebleken.' Cees van Vliet, directeur van Stichting Arbouw, vindt dit positivisme terecht. 'Op alle fronten laat het bedrijfstakverslag verbeteringen zien. We komen van ver en kunnen ons nu meten met andere sectoren die niet zo'n spectaculaire vooruitgang hebben geboekt. Het verbeteren van veiligheid en arbeidsomstandigheden is een kwestie van lange adem. Onze lange termijninspanningen werpen nu vruchten af.'