Asbest in de tuin: € 5.000 boete

Het renovatiebedrijf was ingehuurd om een tussenwoning in Leidschendam te renoveren. Het vastgoedbedrijf had geen asbestinventarisatie laten uitvoeren, wat wel verplicht is. Het renovatiebedrijf had hier ook naar moeten vragen voor men aan het werk ging. De Poolse werknemers, die geen van allen Nederlands spraken, hebben de woning gesloopt en het aanwezige asbest onverpakt in containers gegooid en in de tuin neergezet. De mannen droegen geen beschermende kleding en er zijn ook geen andere voorzorgsmaatregelen getroffen. De werknemers zijn hierdoor blootgesteld aan asbest. Het werk is door inspecteurs van de Inspectie SZW onmiddellijk stilgelegd. Het vastgoedbedrijf heeft alsnog een inventarisatierapport moeten laten opstellen en een besmettingsonderzoek laten doen.