Is de bouw stoffig?

Eind mei dit jaar hebben een groot aantal aannemersbedrijven de intentieverklaring "Gebruik stofvrije (hand)gereedschappen" getekend. Hierin wordt de intentie uitgesproken, zowel naar opdrachtgevers als naar (onder)aannemers om het stofvrij werken verder aan te jagen. Uit blootstellingonderzoeken die o.a. in opdracht van Stichting Arbouw zijn uitgevoerd, is gebleken dat concentraties kwartsstof bij verschillende bewerkingen al in een kort tijdsbestek enorm hoog oplopen. Volgens TNO wordt in de bouw de grenswaarde van 0,075 mg/m3 per dag in 60% van de gevallen overschreden. Dagelijkse blootstelling aan kwartsstof kan leiden tot longziektes en kanker.