Gebruik van hijskranen kan veiliger

Staken werkzaamheden Bij 9 procent van de inspecties gaven inspecteurs opdracht om de werkzaamheden te staken vanwege ernstig gevaar voor personen. Het ging hier om het niet juiste gebruik van de hijskraan en andere arbeidsmiddelen.