Valgevaar bij afzagen knotwilg

In maart 2010 zagen twee werknemers van het openbaar lichaam 'Gemeenschappelijke Regeling Westrom' takken af van een knotwilg op een perceel in Roermond. Zij gebruiken een ladder en een motorkettingzaag. De Inspectie SZW constateert, dat de mannen geen gebruik maken van de verstrekte persoonlijke beschermingsmiddelen en dat de ladder enigszins scheef staat. Ook werkt een van de werknemers op 2,80 meter hoogte op twee stompen van de boom met de motorkettingzaag zonder deugdelijke valbeveiliging. Wegens diverse overtredingen van het Arbobesluit wordt een boete opgelegd van totaal € 23.400. Bezwaar en beroep zijn vergeefs.