Rapport SZW: 'Kwart schoonmaakbedrijven houdt zich niet aan regels'

Dit staat in het eindrapport 'schoonmaakinterventieteams' van de Inspectie SZW. De Inspectie heeft samen met de Belastingdienst,  UWV en gemeenten de afgelopen jaren intensief gecontroleerd in de schoonmaaksector. De interventieteams hebben in totaal 632 inspecties verricht, waarbij 1.450 bedrijven zijn gecontroleerd.  De controle spitste zich toe op de naleving van arbeidsmarkt-, belasting- en sociale zekerheidswetgeving. Het ging hierbij om 675 schoonmaakbedrijven en 775 opdrachtgevers/inleners die opdracht hadden gegeven tot schoonmaakwerkzaamheden.