Sturen op veilig werkgedrag

De deelnemers leren medewerkers op positieve wijze aan te spreken en te motiveren veiliger en gezonder te werken. Na afloop van de cursus kunt u de dialoog op de werkvloer over veilig en gezond werken verder op gang brengen en houden.