Daadkracht?

We kregen, geruime tijd na de verkiezingen van 15 maart 2017 en na veel praten en onderhandelen over een regeerakkoord, ten langen leste eindelijk een nieuwe regering.