Zorgplicht niet geschonden

Dat wordt afgewezen. Beroep bij de rechtbank is vergeefs en de korporaal gaat in hoger beroep. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State acht het voldoende aannemelijk, dat het ongeval is veroorzaakt door een ongelukkige samenloop van omstandigheden en dat er geen gronden zijn om schending van de zorgplicht aanwezig te achten.