Naleving Arbowet bij buitendiensten van overheden nog steeds onvoldoende

Werkgevers nemen nog te weinig maatregelen om medewerkers te beschermen tegen agressie en geweld, gevaarlijke stoffen en infectierisico. Ook doen ze te weinig om valgevaar te voorkomen en machines te beveiligen.